Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez MARCISZÓW

  Marciszów, 10.04.2019r.

  Szanowni Państwo
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa__*
  *

  *ODPOWIEDŹ
  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

  Gmina Marciszów po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2019 r.
  dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie:

  *"CZ. 1 FACEBOOK*

  **

  *1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?**
  **2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
  do Facebooka? **
  **3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
  innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
  Facebooka?**
  **4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
  komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
  gdzie jest ona opisana.**
  **5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?**
  **6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?**
  **7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni.*

  **

  *CZĘŚĆ 2 - TWITTER*

  **

  *1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?**
  **2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link
  do Twittera? **
  **3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
  Twittera?**
  **4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania
  komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
  gdzie jest ona opisana.**
  **5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?**
  **6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?**
  **7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni.*

  **

  *CZĘŚĆ III - FORUM*

  **

  *Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
  społecznościowym? *

  **

  *CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

  **

  *1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
  go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
  pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
  przez gminę)?**
  **2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
  roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu."*

  uprzejmie informuje, iż:

  Ad1. Gmina Marciszów prowadzi własny profil na Facebooku;
  Ad2. Na stronie internetowe nie znajduje się odnośnik do profilu
  Facebook Gminy Marciszów;
  Ad3. Gmina Marciszów prowadząc własny profil na Facebooku działa w
  oparciu o ogólnie obowiązujący regulamin serwisu Facebook, nie stosuje
  dodatkowych dokumentów regulujących blokowanie komentarzy bądź użytkowników;
  Ad4. Nie dotyczy;
  Ad5. Na dzień 10.04.2019 na Profilu Facebook Gminy Marciszów nie
  zablokowano jakiegokolwiek użytkownika;
  Ad6. Profil Facebook jest prowadzony przez wyznaczoną osobę, która jest
  pracownikiem urzędu;
  Ad7. Osoba odpowiedzialną jest pracownik referatu
  Organizacyjno-Społecznego na stanowisku ds. ogólno-organizacyjnych,
  promocji, kultury, sportu i turystyki.

  Jednocześnie informujemy, iż Gmina Marciszów nie prowadzi innych
  profili, m.in. na Twitterze, nie prowadzi grupy w serwisie
  społecznościowym (forum) oraz nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy
  Marciszów.

  Wójt Gminy Marciszów
  mgr inż. Wiesław Cepielik

  sprawę prowadzi:
  Mariusz Michalski
  Referat OSP
  Urzędu Gminy w Marciszowie
  tel. 757410208 wew. 43