Instytucja: 

SULEJÓWEK

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź BBM.1431.9.2020 na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK

  Szanowni Państwo

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
  przesyłam skan odpowiedzi BBM.1431.9.2020 . Zwracam się z prośbą o
  potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Śliwa

  Burmistrz Miasta Sulejówek

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
  przeznaczone tylko dla wymienionego adresata i może zawierać informacje,
  które są prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź
  otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez
  odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości,
  nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w
  jakikolwiek sposób w całości lub w jej jakiejkolwiek formie.

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, których Administratorem jest Urząd
  Miasta Sulejówek, oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Szczegółowe zasady dostępne są na portalu
  <https://www.sulejowek.pl/klauzula_informacyjna>
  https://www.sulejowek.pl/klauzula_informacyjna

  Załączniki

  • BBM.1431.9.2020.pdf