Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej CRWIP.1083.20 przez Warszawa

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję pismo Urzędu m.st. Warszawy, nawiązujące do nadesłanego przez Państwa w dniu 9 lutego 2020 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem,

  --
  Mirosław Sokolnicki
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Gabinet Prezydenta (GP)

  Wydział Informacji Publicznej

  ul. Niecała 2, pokój 9, 00-098 Warszawa
  tel. +48223259211
  faks +48224439965
  msokolnicki@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl
  [cid:Syrenka1.png]

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

  Załączniki

  • Syrenka1.png (nieskanowany) Skanuj
  • Przedłużenie_terminu_udzielenia_odpowiedzi_CRWIP.1083.20.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Urząd m.st. Warszawy - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący raportu o stanie gminy - CRWIP.1083.20 przez Warszawa

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź Urzędu m.st. Warszawy na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 lutego 2020 r. dotyczący raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem,

  --
  Mirosław Sokolnicki
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Gabinet Prezydenta (GP)

  Wydział Informacji Publicznej

  ul. Niecała 2, pokój 9, 00-098 Warszawa
  tel. +48223259211
  faks +48224439965
  msokolnicki@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl
  [cid:Syrenka1.png]

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

  Załączniki