Instytucja: 

ZABRODZIE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ZABRODZIE

  Wiadomość przeczytano 2020-02-11 08:47:45

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - Gmina Zabrodzie przez ZABRODZIE

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej ( data wpływu
  11.02.2020 r.) informuję, że:

  1. Radni NIE przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28a ustawy o
  samorządzie gminnym.

  2. Nad przygotowaniem w/w raportu pracowali poszczególni pracownicy
  wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej
  (odpowiedź a).

  3. Społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można
  zabrać głos na temat treści w/w raportu informowano na stronie internetowej
  gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach
  społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (odpowiedź b i e).

  4. Żaden radny NIE zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o
  stanie gminy.

  5. Żaden mieszkaniec NIE zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu o stanie gminy.

  6. Żaden mieszkaniec NIE wypowiedział się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  Monika Wrona

  Inspektor ds. obsługi rady i sekretariatu

  Urząd Gminy Zabrodzie

  Ul. Wł. St. Reymonta 51

  07-230 Zabrodzie

  Tel. 29 642 31 94

  Fax. 29 757 12 61

  e-mail. {{ email }}

  www.zabrodzie.pl

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabrodzie z
  siedzibą ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie. W sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym
  inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: {{ email }}. Treść
  pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem
  http://www.bip.zabrodzie.pl/p,49,klauzula-informacyjna-rodo

  Ta wiadomość i pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone
  wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została
  adresowana. Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób
  nieuprawnionych do ich otrzymania, a także wykorzystywanie tych informacji w
  innym celu niż zostały przesłane. Jeśli wiadomość została otrzymana
  pomyłkowo, prosimy zawiadomić nadawcę i usunąć otrzymane informacje.