Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CISEK

  Twoja wiadomość

  Do: info@cisek.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-09 23:10

  odczytano w dniu 2020-02-10 16:15.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CISEK

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej w temacie raportu o stanie gminy uprzejmie informują, że:

  1. TAK. Radni przyjęli taką uchwałę: <http://bip.cisek.pl/download/attachment/15581/uchwalavii4120192019-03-25.pdf> http://bip.cisek.pl/download/attachment/15581/uchwalavii4120192019-03-25.pdf

  2. c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie.

  3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej: <https://cisek.pl/2870/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy.html> https://cisek.pl/2870/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy.html

  4. Podczas debaty jeden radny zabrał głos (strona 4 protokołu) - <http://bip.cisek.pl/download/attachment/16218/protokol-z-ix-posiedzenia-rady-gminy-cisek.pdf> http://bip.cisek.pl/download/attachment/16218/protokol-z-ix-posiedzenia-rady-gminy-cisek.pdf

  5. Nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do zabrania głosu w sprawie raportu.

  6. Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Pozdrawiam serdecznie.

  Z up. Wójta

  Jerzy Groeger
  Sekretarz Gminy

  URZĄD GMINY CISEK
  ul. Planetorza 52
  47-253 CISEK

  <wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

  <mailto:info@cisek.pl> info@cisek.pl
  tel. faks: +48 77 487 11 40

  Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
  czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

  Załączniki

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CISEK

  Zapomniałem dodać uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania: http://bip.cisek.pl/download/attachment/15786/uchwalaix5120192019-06-10.pdf

  Z poważaniem

  Z up. Wójta

  Jerzy Groeger
  Sekretarz Gminy

  URZĄD GMINY CISEK
  ul. Planetorza 52
  47-253 CISEK

  <wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

  info@cisek.pl <mailto:info@cisek.pl>
  tel. faks: +48 77 487 11 40

  Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
  czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

  Załączniki

 • FW: Oferta Zajazdu w Biskupinie 2020 rok przez CISEK

  Załączniki

  • oferta_dla_firm.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • oferta_dla_seniorów.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • oferta_dla_szkół.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • oferta_na_obozy_i_kolonie.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • oferta_na_półkolonie.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • oferta_na_zimowisko.pdf (nieskanowany) Skanuj