Instytucja: 

DOBRZEŃ WIELKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

  Sz. P.

  Szymon Osowski
  Katarzyna Batko - Tołuć

  Członkowie Zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz.
  1429), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  9 lutego 2020 "Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy", podaję
  poniżej odpowiedzi na zawarte w w/w wniosku pytania:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?
  NIE

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź):

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza),

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem,

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej
  instytucji,

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami,

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  podmiotowi,

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki?

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców,

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej,

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd,

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej,

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę
  lub wójta/burmistrza/prezydenta,

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd,

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami,

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?
  Żaden radny nie zabrał głosu.

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?
  Nie zgłosił się żaden mieszkaniec Gminy.

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?
  Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec Gminy.

  Z poważaniem
  Kornelia Lauer-Konecka
  Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki