Instytucja: 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-09 23:12

  odczytano w dniu 2020-02-10 16:20.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy BKM.1431.16.2020 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 09.02.2020 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 09.04.2020 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.

  Z poważaniem

  Jarosław Jurkowski

  Biuro Komunikacji Medialnej

  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - BKM.1431.16.2020 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na Państwa pytania:

  Ad 1 Radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

  Ad 2 Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem

  Ad 3 Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

  b) informowano na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej

  Ad 4 W debacie na temat raportu o stanie gminy glos zabrało 11 radnych.

  Ad 5 Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy zgłosił się 1 mieszkaniec.

  Ad 6 W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedział się 1 mieszkaniec.

  Z poważaniem

  Jarosław Jurkowski

  Biuro Komunikacji Medialnej

  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle