Instytucja: 

WOŁCZYN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • „Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy” przez WOŁCZYN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w temacie
  „/Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy/” informuję jak niżej:

  1.

  Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa
  ustawy o samorządzie gminnym? *Odpow**iedz:****TAK (Uchwała Nr
  IV/36/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.)*

  2.

  Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź).
  *Odpowiedź:* *a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów
  i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej.*

  3.

  Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu. *Odpowiedź:
  **h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny
  sposób, **tj:****podczas transmitowanej sesji Rady Miejskiej w dniu
  30 kwietnia 2019 r. i 31 maja 2019 r. *

  4.

  Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy? *Odpowiedź: 0 - radnych*

  5.

  Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy? *Odpowiedź: **0 – mieszkańców*

  6.

  Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy? *Odpowiedź: **0 – mieszkańców. *

  --
  Julita Matelska
  naczelnik Biura Rady Miejskiej

  Urząd Miejski w Wołczynie
  ul. Dworcowa 1
  46-250 Wołczyn

  tel. 77 4 188 344 wew. 205

  Załączniki

  • odpowiedz_mieszkancy_radni_wobec_raportu.pdf