Instytucja: 

BRZOZÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BRZOZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: um_brzozow@brzozow.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 08:34

  odczytano w dniu 11.02.2020 09:14.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BRZOZÓW

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wiadomość e-mail przesłaną w dniu 10 lutego 2020 r. odnośnie raportu o stanie gminy udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

  Ad. 1

  Rada Miejska w Brzozowie nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad. 2

  Raport opracowali pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Brzozowie przy koordynacji Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego
  i Kadr Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

  Ad. 3

  Społeczność lokalna została poinformowana o możliwości zabrania głosu podczas debaty nad raportem za pomocą serwisu internetowego Gminy Brzozów.

  Ad. 4

  Podczas debaty nad raportem głos zabrało sześciu radnych.

  Ad. 5

  Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie nad raportem.

  Ad. 6

  Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie nad raportem.

  Z poważaniem

  Paweł Mycka

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej w Brzozowie

  Załączniki

  • image001_NeQzhhp.jpg (nieskanowany) Skanuj