Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Twój e-mail wymaga weryfikacjiverify#uLklkt4_aHIugmMQtIHM4-1581344834 przez BUKOWSKO

  ********************************************************************************************************

  Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ wysłałeś do nas e-mail.
  Chcemy sprawdzić, czy został on wysłany przez Ciebie, czy też pochodzi ze źródła spamu.
  Aby Twoja wiadomość do nas dotarła dokończ weryfikację.

  W celu dokończenia weryfikacji wystarczy, że odpowiesz na tę wiadomość pozostawiając temat bez zmian
  lub kliknij w poniższy link:
  http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=uLklkt4_aHIugmMQtIHM4-1581344834

  ********************************************************************************************************

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact or click the link below:
  http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=uLklkt4_aHIugmMQtIHM4-1581344834

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From el.67c50f719d215d1042c72a2bdb4531c6.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl Mon Feb 10 15:27:14 2020
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:14334)
  by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.92)
  (envelope-from <el.67c50f719d215d1042c72a2bdb4531c6.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1j1A1q-000YZQ-NE
  for sekretariat@bukowsko.pl; Mon, 10 Feb 2020 15:27:14 +0100
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 48GSrp2xBqzF9wFK
  for <sekretariat@bukowsko.pl>; Mon, 10 Feb 2020 14:26:34 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1581344794; bh=6E5VFEnX46PbfHXcUHkkhwJiK4w=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=alzZwHJol/rhoQBsZWMiZW0zKrIFn7ZsEp/HtYB6aNl8l33NsPKmXKpX7mY98hIxw
  WVhS5Frra5dh2Gm8FDaJyC2Of2XoxRgQQigKls1FmNVX8GtfGWt+cLXSIF7CaWkQBc
  W6LPrYQ6ME0rKugo1rgMdNwqWMczCZv7ibRKrIso=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 831CE27673
  for <sekretariat@bukowsko.pl>; Mon, 10 Feb 2020 08:34:24 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============6491476461159558372=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Mieszka=C5=84cy_i_radni_wobec_raportu_o_stanie_gminy?=