Instytucja: 

NOWA DĘBA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez NOWA DĘBA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-02-10 08:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-02-11 10:02

 • odpowiedź na wniosek przez NOWA DĘBA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany pocztą elektroniczną (data wpływu 11 lutego 2020 r.) informuję:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź):

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza),

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem,

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji,

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami,

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi,

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców,

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej,

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta,

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami,

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? – 8 radnych,

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? – nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu,

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Z poważaniem

  Elżbieta Gil
  Sekretarz Gminy
  ul. Rzeszowska 3
  39-460 Nowa Dęba
  tel. 15 846 26 71 w. 202

  Załączniki

  • SG.1431.5.2020.pdf