Instytucja: 

AUGUSTÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie infor. publicznej przez AUGUSTÓW

  Augustów, 20 lutego 2020 r.

  OP.1431.8.2020

                                          Szymon Osowski
                                          Katarzyna Batko- Tołuć
  {{ email }}

  1.    Rada Miejska w Augustowie w 2019 roku nie podjęła uchwały w
  sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o
  której mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
  2.    Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
          a. _pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np.
  sekretarza) _
          b.    powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości
  raportu przed jego przygotowaniem
          c.    raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub
  gminnej instytucji
          d.    raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z
  wyznaczoną w gminie osobą/osobami
          e.    całość przygotowania raportu została powierzona
  zewnętrznemu podmiotowi
          f.    raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  3.    Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
          a.    nie informowano o tym mieszkańców
          b. _informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej_
          c.    informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym
  wydawanym przez samorząd
          d.    informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
          e.    informowano w mediach społecznościowych prowadzonych
  przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
          f.    informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie
  gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
          g.    informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny
  przedstawiciel urzędu podczas spotkań z  mieszkańcami
          h.    władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w
  inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
  4.    Dwunastu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o
  stanie gminy.
  5.    Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu o stanie gminy.
  6.    Jeden mieszkaniec wypowiedział się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  Sekretarz Miasta

                                                          Sylwia Zajkowska