Instytucja: 

BOĆKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez BOĆKI

  *Szanowni Państwo,*

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego
  przez Państwa stowarzyszenie, w dniu 10 lutego 2020 r. - w sprawie
  raportu o stanie gminy, udzielamy Państwu odpowiedzi na Wasze zapytania.

  1.Rada nie przyjmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy za 2018 rok, o którym mowa w art. 28
  aa ustawy o samorządzie gminnym.

  2.W przygotowaniu raportu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Boćki
  merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne zagadnienia, ze wszystkich
  referatów. Składali oni opracowane wg. wcześniejszych wskazówek
  informacje do koordynatora, którym był sekretarz gminy. Sekretarz był
  odpowiedzialny za stworzenie ostatecznej zbiorczej wersji „Raportu o
  stanie Gminy”

  3.O możliwości i procedurze zabrania głosu przez mieszkańców gminy
  informowano poprzez stronę internetową gminy Boćki i Biuletyn Informacji
  Publicznej.

  4.Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos 4 radnych.

  5.Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy zgłosiło
  się 4 mieszkańców gminy.

  6.W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedziało się 4
  mieszkańców gminy i 4 radnych czyli w sumie 8-miu mieszkańców.

  --
  Pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku
  Walenty Korycki

  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 3
  17-111 Boćki
  tel. (85)731 96 14, e-mail: {{ email }}