Instytucja: 

HAJNÓWKA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez HAJNÓWKA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:16

  odczytano w dniu 2020-02-11 09:00.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez HAJNÓWKA

  Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 10 lutego 2020 r. o udostępnienie

  informacji publicznej informuję:

  1\. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy podjęła
  uchwałę

  VII/51/19 z dn. 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów

  raportu o stanie gminy.

  2\. Ponadto informuję, iż nad raportem pracowali poszczególni pracownicy
  wydziałów i

  składali informacje do osoby odpowiedzialnej.

  3\. Społeczność lokalną poinformowano o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można

  zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy przez umieszczenie
  informacji

  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka.

  4\. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.

  5\. Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy

  nie zgłosił się nikt z mieszkańców.

  6\. Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu

  o stanie gminy.

  Z wyrazami szacunku

  _Taisa Własiuk _

  Urząd Gminy Hajnówka

  ul. A. Zina 1

  17-200 Hajnówka

  tel. 85 682 25 00 w. 22