Instytucja: 

GONIĄDZ

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GONIĄDZ

  Twoja wiadomość

  Do: kancelaria.um@goniadz.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 09:22

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:29.

 • odpowiedź na wniosek przez GONIĄDZ

  Z poważaniem,

  Żylińska Ewa

  Inspektor ds. obsługi Rady i BIP
  Urząd Miejski w Goniądzu
  Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
  * Telefon +48 85 738 00 43 wew. 14
  * E-mail: ewa.zylinska@goniadz.pl
  * Faks: +48 85 738 03 07 wew. 26
  * BIP: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
  * CU: <https://cu.wrotapodlasia.pl>
  https://cu.wrotapodlasia.pl
  ___________________________________________________
  Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11
  Listopada 38, 19-110 Goniądz.
  Dane przetwarzane są na mocy obowiązującego prawa oraz na podstawie
  wyrażenia zgody na przetwarzania swoich danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
  uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
  danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  usunięcia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody dotyczącej przetwarzania
  danych. Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w
  przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  Usunięcie danych jest możliwe w przypadku, gdy są zbędne do realizacji celu,
  dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
  Więcej na: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html

  Załączniki

  • Urząd_Miejski_w_Goniądzu_-_OR.1431.5.2020.docx (nieskanowany) Skanuj