Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PERLEJEWO

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@perlejewo.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-10 09:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Perlejewo przez PERLEJEWO

  Poniżej przedstawiam odpowiedzi na państwa wniosek:
  1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy.
  2. Na raportem pracowali poszczególni pracownicy i składali informacje
  do koordynatora (a)
  3. Społeczność lokalna była informowana przez Wójta i pracowników urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami (g)
  4. Podczas debaty żaden radny nie zabrał głosu.
  5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu podczas debaty.
  6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się podczas debaty nad raportem.

  --
  Łączę pozdrowienia,
  Monika Kosk
  Skarbnik Gminy Perlejewo
  Urząd Gminy Perlejewo
  tel. 85 657 85 15 w. 25
  monika.kosk@perlejewo.pl

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6
  ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu
  prowadzenia korespondencji elektronicznej. >>RODO