Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • [Autoresponder]Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOLBUDY

  To jest automatyczna odpowiedź wygenerowana przez autoresponder.
  Nie odpowiadaj na ten list.

  ----Treść automatycznej odpowiedzi----

  Informujemy, że na stronie
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy <http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.

  ----Koniec treści automatycznej odpowiedzi----

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOLBUDY

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@kolbudy.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:38

  odczytano w dniu 2020-02-11 08:07.

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLBUDY

  --
  Z poważaniem

  Jolanta Dawidowska

  Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

  tel. 58 691 05 68

  email: jolanta.dawidowska@ug.kolbudy.pl

  Informujemy, że na stronie
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
  Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest
  tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego
  użytku.
  Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest
  skierowana, Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać
  informację do nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa
  skrzynki odbiorczej i nadawczej.
  Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem
  uznania takiego postępowania za naruszające prawo.

  Załączniki