Instytucja: 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Dzień dobry,

  W imieniu Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla uprzejmie odpowiadam
  na wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. dot. udostępnienia informacji
  publicznej: Mieszkańcy i Radni wobec raportu o stanie gminy:

  1) Czy Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Odp.: Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  Odp.: a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  Odp.: a) nie informowano o tym mieszkańców

  Do dnia 31 maja każdego roku Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Raport o
  stanie miasta.

  9 maja 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz
  Gdański został ogłoszony Raport o stanie miasta Pruszcz Gdański za rok 2018.
  Poniżej link.

  <http://www.e-bip.pl/Start/51/Information/229505>
  http://www.e-bip.pl/Start/51/Information/229505

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  Odp.: W debacie nad Raportem o stanie miasta wzięło udział 4 radnych.

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Odp.: Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
  temat Raportu o stanie miasta.

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?

  Odp.: Żaden z obecnych na sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański mieszkańców nie
  zabrał głosu na temat raportu o stanie miasta.

  Z poważaniem

  Alicja Dąbrowska

  Biuro Rady Miasta Pruszcz Gdański

  Tel. 58 775 99 43

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał
  Inspektora Ochrony Danych (kontakt: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy
  wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie
  wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują
  dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres
  niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której
  dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania
  danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań
  ustawowych chyba, że jest warunkiem

  Załączniki