Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KARTUZY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2020-02-10 09:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-02-10 17:24

 • Odp: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KARTUZY

  Dzień dobry,

      W odpowiedzi na mailz dnia 10.02.2020r. w sprawie Raportu o stanie
  Gminy Kartuzy.

  Ad 1) Tak.

  Ad 2) Nad raportem o stanie Gminy Kartuzy za 2018 rok pracowali
  poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do osoby
  odpowiedzialnej.

  Ad 3) Informowałburmistrz podczas spotkań z mieszkańcami.

  Ad 4) Podczas debaty na temat raportu o stanie Gminy Kartuzy głos
  zabrało 12 radnych Rady Miejskiej w Kartuzach.

  Ad 5) Do zabranie głosu w debacie na temat raportu o stanie Gminy
  Kartuza zgłosiło się 18 mieszkańców.

  Ad 6) W debacie na temat raportu o stanie Gminy Kartuzy wypowiedziało
  się 16 mieszkańców.

  Z poważaniem

  --
  Karolina Stawiarska-Kocent
  Wydział Rozwoju
  Urząd Miejski w Kartuzach
  ul. gen. J. Hallera 1
  83-300 Kartuzy
  Tel. 58 69 45 215
  k.kocent@poczta.kartuzy.pl