Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez SOMONINO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10
  lutego 2020 roku, przedstawiam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania:

  AD 1.    Rada Gminy Somonino nie podejmowała uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  AD 2.    Niezbędne informacje do raportu o stanie gminy przygotowywali
  wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Somoninie oraz kierownicy jednostek
  organizacyjnych. Przygotowane informacje składali do Sekretarza Gminy
  (osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu).
  AD 3.    Społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można
  zabrać głos na temat treści raportu informowano na stronie internetowej
  gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  AD 4.    Czterech radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o
  stanie gminy.
  AD 5.    Z mieszkańców nikt się nie zgłosił do zabrania głosu w debacie
  na temat raportu o stanie gminy.
  AD 6.    Mieszkańcy nie wypowiadali się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  --
  Łączę wyrazy szacunku,

  dr inż. Janusz Augustynowicz
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Somonino
  ul. Ceynowy 21
  83-314 Somonino

  kom: 601-502-923
  tel: (58)743-23-17
  fax: (58)684-11-44