Instytucja: 

STEGNA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STEGNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:45

  odczytano w dniu 2020-02-11 07:19.

 • odpowiedź informacja publiczna - Gmina Stegna przez STEGNA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 10.02.2020 r.

  Pozdrawiam

  Małgorzata Furman

  Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy  U R Z Ą D G M I N Y

  W S T E G N I E

  tel.: (55) 247 81 71 / 247 82 96
  fax: (55) 247 83 95

  Urząd Gminy w Stegnie

  ul. Gdańska 34

  82-103 Stegna

  www.stegna.pl

  ____________________________________________________________________________
  _____

  Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
  ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
  adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
  lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
  wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę
  wysyłającodpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.

  Dziękujemy.

  Załączniki

  • image001.emz
  • image002.png
  • informacja_publiczna_-_ORG-RG1431.4.2020.pdf