Instytucja: 

POTĘGOWO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. raportu o stanie gminy przez POTĘGOWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na e-maila w sprawie informacji na temat raportu o stanie gminy
  informuję jak niżej:

  1. Rada Gminy Potęgowo nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  2. Wójt Gminy Potęgowo, zarządzeniem nr 58/2019 z dnia 9.04.2019r.
  powołał zespół do sporządzenia projektu Raportu o Stanie Gminy Potęgowo za
  rok 2018. W zarządzeniu określony został schemat Raportu, a pracownicy
  Urzędu Gminy Potęgowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
  zostali zobowiązani do ścisłej współpracy z Zespołem, w szczególności do
  przekazywania wnioskowanych przez Zespół danych i informacji bezpośrednio do
  Koordynatora Zespołu (sekretarza gminy).

  3. Raport o stanie Gminy Potęgowo opublikowany został w BIP w
  dn.31.05.2019r. Nie informowano przy tym mieszkańców o możliwości zabrania
  głosu na temat treści raportu.

  Punkt "debata na temat Raportu o stanie gminy" znalazł się w porządku obrad
  sesji Rady Gminy, o czym powiadomieni zostali mieszkańcy poprzez
  umieszczenie ogłoszeń o sesji w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

  4. Dyskusja na temat Raportu o stanie gminy odbyła się na posiedzeniach
  komisji Rady Gminy Potęgowo. W dyskusji zabrało głos 2 radnych.

  Natomiast na sesji w punkcie "Debata na temat Raportu o stanie gminy"
  przewodniczący komisji przedstawili opinie swoich komisji. Radni głosu w
  dyskusji nie zabierali.

  5. Żaden z mieszkańców gminy nie złożył pisemnego zgłoszenia udziału w
  debacie nad raportem o stanie gminy.

  6. Żaden z mieszkańców gminy nie wyraził chęci zabrania głosu w czasie
  debaty nad raportem o stanie gminy.

  Z pozdrowieniami / Best Regards
  Aleksandra Domagała
  Inspektor ds. obsługi organów

  I samorządów wiejskich

  {{ email }}
  Tel.: 059 845 49 89

  Gmina Potęgowo
  NIP: 841 133 87 04

  Urząd Gminy Potęgowo
  76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5

  Tel.: 059 811 50 72
  <http://www.potegowo.pl/> www.potegowo.pl

  Załączniki

  • image001.gif