Instytucja: 

LUBICHOWO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBICHOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 09:53

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:43.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  Dzień dobry,

  w związku z Państwa zapytaniem informuję, że:

  - radni nie przyjmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu
  o stanie gminy;

  - nad raportem pracowali poszczególni pracownicy i składali informacje do
  koordynatora(zastępcy wójta)

  - społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos
  na temat treści ww. raportu informowano na stronie internetowej gminy lub w
  Biuletynie Informacji Publicznej;

  - podczas debaty na temat raportu głos zabrało 4 radnych;

  - mieszkańcy nie zgłosili się do udziału w debacie i nie wypowiadali się na
  temat raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem,

  Ewelina Wylot

  Inspektor ds. transportu, OSP i obsługi Rady Gminy

  tel. 58 58 85 226 w.27

  e-mail: {{ email }}

  ______________________________
  ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
  wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
  uprzywilejowane informacje. Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą,
  wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
  jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
  Jeśli Pan/Pani nie jest zamierzonym odbiorcą, prosimy powiadomić o tym
  nadawcę, usunąć tę wiadomość i zniszczyć wszystkie jej kopie.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI: informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem
  <http://lubichowo.pl/p,83,ochrona-danych-osobowych>
  http://lubichowo.pl/p,83,ochrona-danych-osobowych oraz u wyznaczonego
  Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}