Instytucja: 

SZTUM

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SZTUM

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa emaila z dnia 10.02.2020 r. z prośbą o udzielenie
  informacji publicznej, przekazuję odpowiedzi na poszczególne pytania
  dotyczące raportu o stanie gminy:

  Ad.1) Nie,

  Ad.2) odpowiedź a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np.
  sekretarza),

  Ad.3) odpowiedź a) nie informowano o tym mieszkańców; raport został
  opublikowany na stronie internetowej,

  Ad.4) 4 radnych,

  Ad.5) żaden mieszkaniec nie zgłosił się,

  Ad.6) żaden mieszkaniec nie wypowiadał się.

  Pozdrawiam,
  -----------------------------------------------------------
  Mirosław Szczepanek
  Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

  Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
  82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
  tel. (55) 640 63 20, faks (55) 640 63 00
  <http://www.sztum.pl/> www.sztum.pl

  P Zanim wydrukujesz tę wiadomość proszę rozważ jaki to może mieć wpływ na
  środowisko.

  Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są przeznaczone jedynie do użytku
  przez adresata.
  Wiadomość może zawierać Informacje poufne, zastrzeżone, objęte tajemnicą
  zawodową, których ujawnianie jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem.

  Jeśli czytelnik wiadomości nie jest jej właściwym odbiorcą, nie ma prawa do
  jej rozpowszechniania i powielania.

  W przypadku otrzymania wiadomości przez pomyłkę należy natychmiast
  powiadomić nadawcę telefonicznie i odesłać wiadomość pocztą.