Instytucja: 

WŁODOWICE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • raport o stanie gminy - odpowiedź przez WŁODOWICE

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej z dnia
  10.02.2020r. informuję:

  Ad.1

  Radni Rady Gminy Włodowice nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy
  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

  Ad.2

  W celu opracowania Raportu o stanie gminy Włodowice za 2018r., wójt gminy
  powołał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego
  przygotowaniem. W skład zespołu zostali powołani kierownicy referatów,
  samodzielni pracownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych,
  których zadaniem było opracowanie informacji do raportu w zakresie
  działalności kierowanego referatu, samodzielnego stanowiska i jednostki
  organizacyjnej. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie raportu był sekretarz
  gminy.

  Ad.3

  Społeczność lokalną poinformowano poprzez zamieszczenie informacji w
  Biuletynie Informacji Publicznej, o tym kiedy i w jaki sposób będzie można
  zabrać głos na temat treści
  Raportu o stanie gminy Włodowice za 2018r.

  Ad.4

  Podczas debaty na temat Raportu o stanie gminy Włodowice za 2018r. głos
  zabrało 4 radnych.

  Ad.5 i 6

  Do zabrania głosu w debacie na temat Raportu o stanie gminy Włodowice za
  2018r. nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Z poważaniem

  Małgorzata Konarska

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Włodowice

  ul. Krakowska 26

  42-421 Włodowice

  tel.34 315-30-01 w.103

  Klauzula Poufności (CONFIDENTIAL CLAUSE) Ta wiadomość pocztowa i wszelkie
  załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie
  jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał
  Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych "Administratorem Państwa danych
  osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą:

  Urząd Gminy Włodowice, ul.Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. (34)3153001.

  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione Pełna treść
  klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:

  <https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat>
  https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat"