Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Chorzów

  **_Return Receipt_**

  Your document:

  |

  Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy


  ---|---

  was received by:

  |

  skawska_j@um.chorzow.pl  at:

  |

  2020-02-11 07:25:16  Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
  prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
  Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
  [tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
  (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
  oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
  prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
  nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
  sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
  prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

  dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  _(See attached file: OR-I.1431.1.23.2020-odpowiedź.pdf)_

  Z poważaniem

  Renata Sulowska
  Sekretariat Wydziału
  Organizacyjnego i Kadr

  Urząd Miasta Chorzów

  Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
  prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
  Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
  [tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
  (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
  oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
  prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
  nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
  sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
  prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

  Załączniki