Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Katowice

  Twoja wiadomość

  Do: UrzadMiasta2
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 9 lutego 2020 21:59:01 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

  została przeczytana: 10 lutego 2020 02:31:02 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

 • Odpowiedz na wniosek o informację publiczną - Watchdog (sprawa 19488) [Sprawa#RM-II.1431.2.2020] przez Katowice

  Dokumenty: RM-II.KW-00051/20
  Znak sprawy: RM-II.1431.2.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-036957/20
  Wysłane przez: Katarzyna Czyrny

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • ODP_Informacja_publiczna_WATCHDOG_21.02.2020.doc.xades (nieskanowany) Skanuj
  • PANI_Klauzula_Informacyjna_Informacja_Publiczna.docx.xades (nieskanowany) Skanuj
  • PAN_Klauzula_Informacyjna_Informacja_Publiczna.docx (nieskanowany) Skanuj
  • PANI_Klauzula_Informacyjna_Informacja_Publiczna.docx (nieskanowany) Skanuj
  • _Skan_.pdf.xades (nieskanowany) Skanuj
  • ODP_Informacja_publiczna_WATCHDOG_21.02.2020.doc (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_QRTyenA.xml (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_sbfQG8p.xsl (nieskanowany) Skanuj
  • _Skan_.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • PAN_Klauzula_Informacyjna_Informacja_Publiczna.docx.xades (nieskanowany) Skanuj
  • Siec_Obywatelska_Watchdog_Polska_20200221.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Klauzula_20200221.pdf (nieskanowany) Skanuj