Instytucja: 

MYŚLIBÓRZ

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MYŚLIBÓRZ

  Myślibórz, 24.02.2020

  EO.1431.4.2020

  *Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć *

  *- członkowie zarządu*

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  *dot. udzielenia informacji nt. Mieszkańcy i radni wobec raportu o
  stanie gminy*

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 10 lutego 2020 r. informuję, iż:

  *1)* Rada Miejska w Myśliborzu nie podjęła uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa
  w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  *2)* Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  *3)* Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców

  b) informowano na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie
  Informacji Publicznej

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nie prowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  Informacja na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego

  *4)* Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  W sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu poświęconej Raportowi o stanie gminy
  za rok 2018, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 roku, wzięło udział
  15 radnych (na ogólny stan: 15 radnych). W debacie nad Raportem głos
  zabrało 7 radnych.

  *5)* Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu nie wpłynęły żadne
  zgłoszenia od mieszkańców do zabrania głosu w debacie na temat Raportu o
  stanie Gminy za 2018 rok.

  *6)* Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?

  W związku z tym, że nie wpłynęły żadne zgłoszenia od mieszkańców do
  zabrania głosu w debacie, to żaden z mieszkańców nie wypowiadał się na
  temat Raportu o stanie Gminy za 2018 rok.

   Z poważaniem

  Alicja Schroeder

  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych

  Urząd Miejski w Myśliborzu

  W dniu 2020-02-11 o 07:23, UM Myślibórz pisze:
  --
  Alicja Schroeder
  Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych
  Urząd Miejski w Myśliborzu