Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na informację publiczną przez STARA DĄBROWA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na maila z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia
  informacji publicznej poniżej przesyłam następujące dane:

  1. nie,
  2. został powołany zespół ds. opracowania Raportu o stanie gminy
  zarządzeniem wójta, następnie poszczególni pracownicy składali informację do
  koordynatora, który opracował raport,
  3. o możliwości udziału w debacie mieszkańcy zostali poinformowani na
  stronie internetowej www.staradabrowa.pl,
  4. w sesji rady gminy podczas której odbyła się debata wzięło udział 15
  radnych
  5. nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do udziału w debacie,
  6. nie dotyczy.

  Pozdrawiam,

  Alicja Terlikowska

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

  Stara Dąbrowa 20

  73-112 Stara Dąbrowa

  +48 797 712 774

  sekretarz@staradabrowa.pl

  www.staradabrowa.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa.

  Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na
  stronie https://www.staradabrowa.pl/strony/menu/192.dhtml

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STARA DĄBROWA

  Załączniki

  • winmail_7EGeh0P.dat (nieskanowany) Skanuj