Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STARGARD

  Wiadomość wysłana w dniu 10 lutego 2020 10:23:02 GMT-00:00 do j.piskorz@poczta.um.stargard.pl o temacie „Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARGARD

  W załączeniu przekazuję odpowiedź ERM.1431.1.2020.1 z dnia 02.06.2020 rok na wniosek dotyczący raportu o stanie miasta Stargard.

  Z poważaniem
  Barbara Stanisławska
  Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Stargardzie
  tel. 91 577 17 73
  --
  Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: a.rudnicka@um.stargard.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej zgodnej z art 13. RODO, zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Stargard oraz na tablicy w Biurze Obsługi Klienta.

  Załączniki

  • SKM_C25820060213240.pdf (nieskanowany) Skanuj