Instytucja: 

Szczecin

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Szczecin

  Państwa wiadomość dotarła na skrzynkę e-mail Urzędu Miasta Szczecin. Wiadomość została zarejestrowana w rejestrze korespondencji MAIL pod nr 42 918 i przekazana do realizacji do Biura Informacji Publicznej.

  [logo male]Konrad Batogowski

  Główny Specjalista
  Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
  Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. (+4891) 42 45 328

  Załączniki

  • image001.jpg
 • informacja publiczna - Raport o stanie GMS przez Szczecin

  Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa pismo z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin.

  Z wyrazami szacunku

  [logo_magistrat]Adrianna Brodowicz
  Główny Specjalista
  Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Prezydenta Miasta
  Stanowisko ds. obsługi narad i spotkań Prezydenta Miasta
  Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  {{ email }}<mailto:{{ email }}> tel. 91 424 50 22

  Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp

  Załączniki

  • image001_1jgTtMa.png
  • 10936.pdf