Instytucja: 

PROSTKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PROSTKI

  Dzień dobry,

   w załączniku odpowiedź na Państwa pytania.

  Z poważaniem

  Katarzyna Jasiuczenia

  Referat Organizacyjno-Administracyjny

  Urząd Gminy Stawiguda

  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

  tel. 89 512 64 75

  www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stawiguda,
  adres: 11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, email: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>. Dane przetwarzane są w zależności od
  sprawy na podstawie obowiązującego prawa, zawartych umów, udzielonych
  zgód i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  zapisów umów lub zakresu udzielonych zgód. Odbiorcami danych mogą być
  organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub
  działające na zlecenie Administratora lub organów władzy publicznej.
  Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów
  przetwarzania oraz w związku obowiązkiem prawnym ciążącym na
  Administratorze lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Posiadają
  Państwo prawa: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w
  każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania. Kontakt z
  Administratorem: elektronicznie na email: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>, korespondencyjnie na adres: Urząd
  Gminy, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10. Posiadają Państwo prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, W zależności od celów
  przetwarzania podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym,
  konsekwencją ich niepodania może być formalna i prawna niemożność
  rozstrzygnięcia Państwa sprawy. Szczegółowe informacje udzielane będą
  przez merytorycznych pracowników Administratora. Z inspektorem ochrony
  danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>. Więcej informacji dotyczących przetwarzania
  danych osobowych przez Administratora odnajdą Państwo klikając w ten
  link https://www.stawiguda.pl/ochrona-danych-osobowych

  W dniu 10.02.2020 o 13:17, {{ email }} pisze:
  --

  Załączniki

  • OA.1431.28.2020.KUJ_xRhwx5T.pdf