Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 13:18

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:54.

 • udzielenie informacji publicznej przez GIŻYCKO

  W kontekście wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielam
  odpowiedzi na zadane pytania:

   Pyt. 1 Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Odp. Nie

   Pyt. 2 Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź).

  a)Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  Odp. Tak

  b)Powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem

  Odp. Nie

  c)Raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  Odp. Nie

  d)Raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami.

  Odp. Nie

  e)Całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi.

  Odp. Nie

  f)Raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  Odp. Nie dotyczy

  Pyt. 3 Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  a)Nie informowano o tym mieszkańców

  Odp. Nie

  b)Informowano na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  Odp. Tak

  c)Informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd

  Odp. Tak

  d)Informowano w radiu bądź w telewizji samorządowej

  Odp. Nie

  e)Informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/ burmistrza/ prezydenta

  Odp. Tak

  f)Informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd

  Odp. Nie

  g)Informował wójt/ burmistrz/ prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  Odp. Nie

  h)Władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  Odp. Nie dotyczy

  Pyt. 4 Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  Odp. 10 radnych

  Pyt. 5 Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Odp. 1 mieszkaniec

  Pyt. 6 Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?

  Odp. 1 mieszkaniec

  --

  Anna Bardzik

  Wydział Ogólny

  Urząd Miejski w Giżycku

  Witryna sieci Web: www.gizycko.pl

  Telefon: 87 7324 143 | Faks: 874 285 241

  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.