Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej w przedmiocie procedowania raportu o stanie gminy.

  pozdrawiam

  --
  Krzysztof Widźgowski
  Sekretarz Miasta

  tel. stacjonarny : 56 4729636
  tel. komórkowy : 784299871
  e-mail:sekretarz@umnowemiasto.pl
  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

  --
  Joanna Rutecka

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
  ul. Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  tel. 56 472-96-10
  tel/fax 56 474-27-14

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie, tel. (56)472-96-10, fax (56)474-27-14, e-mail: urzad@umnowemiasto.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim można uzyskać kierując korespondencję na adres e-mail: iod@umnowemiasto.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski, w tym zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
  oraz zadań z zakresu organów administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumień z tymi organami.

  Więcej informacji z zakresu spełnienia obowiązku informacyjnego można uzyskać pod adresem: bip.umnowemiasto.pl

  Załączniki

  • OR.1431.4.2020_-_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf (nieskanowany) Skanuj