Instytucja: 

OSTRÓDA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTRÓDA

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
  informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy.

  --
  /Z poważaniem/

  *Małgorzata Hołubiec*
  Naczelnik Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju

  *Urząd Miejski w Ostródzie*
  tel.: 89 642 94 19
  {{ email }}
  <mailto:[{{ email }}]>
  ------------------------------------------------------------------------
  herb
  *Gmina Miejska Ostróda*
  ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
  REGON: 510743404
  NIP: 7412090654
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o
  niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek
  jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
  ściśle zabronione.
  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne
  są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce
  Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul.
  Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

  Załączniki

  • lefjhjegdbdnjddm.png
  • 1431.6_watchdog_raport_o_stanie_gminy.pdf