Instytucja: 

DAMASŁAWEK

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DAMASŁAWEK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 14:30

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:46.

 • FW: odpowiedź na meila w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez DAMASŁAWEK

  Znak sprawy: Zkr.1431.2.2020

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na e-maila z 10 lutego 2020 roku w sprawie udostępnienia
  informacji publicznej na temat raportu o stanie Gminy, w załączeniu
  przesyłam odpowiedź na przesłane pytania.

  Z wyrazami szacunku

  Joanna Dworek

  Sekretarz Gminy Damasławek

  Tel. (67) 268-63-10

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
  Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
  67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z
  ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza
  te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
  dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
  przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
  informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz
  wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
  dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
  przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
  wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
  razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
  z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie
  <http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004>
  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim:
  <mailto:pukaczewski@hotmail.com> pukaczewski@hotmail.com

  Załączniki

  • 2020_02_17_13_29_26.pdf (nieskanowany) Skanuj