Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KLESZCZEWO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@kleszczewo.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 14:37

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:41.

 • odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KLESZCZEWO

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd
  Gminy Kleszczewo przesyła następująca informację

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? -nie

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej - sekretarza
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej, tablicach ogłoszeń w sołectwach
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  - żaden z radnych - raport przedstawiany był szczegółowo i toczono dyskusje
  podczas posiedzeń komisji

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? - nikt z mieszkańców

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? - żaden z mieszkańców

  Genowefa Przepióra

  Zastępca Wójta /Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Kleszczewo

  ul. Poznańska 4

  63-005 Kleszczewo

  Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
  może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali
  Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i
  usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie, ujawnianie lub
  rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest
  zabronione. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
  Urząd Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, tel.: 61
  8176 017/020/033, adres mailowy Inspektora Ochrony Danych:
  <mailto:iod@kleszczewo.pl> iod@kleszczewo.pl.

  Klauzula Obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie:
  <http://kleszczewo.pl/rodo> http://kleszczewo.pl/rodo