Instytucja: 

KOŁO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOŁO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 10.02.2020 14:38

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:28.

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - do sprawdzenia przez KOŁO

  Urząd Miejski w Kole poniżej udziela odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2020 r.

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Rada Miejska w Kole nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos jeden radny.

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Monika Ciesielska

  Sekretarz Miasta Koła

  Tel. (63) 26 27 580

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że :

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 531 641 425.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

  Załączniki

  • image002_sahnaw5.jpg
  • image003.jpg
 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - odp. na wniosek przez KOŁO

  Urząd Miejski w Kole poniżej udziela odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2020
  r.

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  Rada Miejska w Kole nie przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrał głos jeden radny.

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy?

  Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie
  gminy.

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Monika Ciesielska

  Sekretarz Miasta Koła

  Tel. (63) 26 27 580

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
  danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
  1, 62-600 Koło.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
  którą można skontaktować się pod adresem mailowym
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 531 641 425.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
  RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
  niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
  działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
  działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
  niej drogą elektroniczną.

  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania

  Z poważaniem

  Monika Ciesielska

  Sekretarz Miasta Koła

  Tel. (63) 26 27 580

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
  danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
  1, 62-600 Koło.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
  którą można skontaktować się pod adresem mailowym
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 531 641 425.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
  RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
  niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
  działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
  działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
  niej drogą elektroniczną.

  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • image001_0594oQY.jpg