Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.6.2020 przez MIĘDZYCHÓD

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wniosek z
  dnia 10 lutego 2020r.), (nasz znak: RSO.1431.6.2020), przekazuję informacje,
  których dotyczył ww. wniosek.

  Ad. 1 - Nie

  Ad. 2 - a)

  Ad. 3 - b)

  Ad. 4,5,6

  Zgodnie z wykładnią art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
  publicznej - informacje, które zostały już udostępnione w BIP nie podlegają
  kolejnemu udostępnianiu na wniosek.

  Wyjaśniam, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
  Międzychodzie znajduje się Protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Miejskiej
  Międzychodu odbytej dnia 25 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i
  Gminy w Międzychodzie w którym znajdują się odpowiedzi na przedstawione
  pytania.

  Protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Miejskiej Międzychodu odbytej dnia 25
  czerwca 2019 r.

  Adres do strony internetowej:
  http://bip.miedzychod.pl/rada/protokoly/sesje/2019/184/942

  Ponadto informuję, iż nagrania z Sesji Rady Miejskiej Międzychodu
  udostępnione są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
  Gminy w Międzychodzie pod wskazanym adresem

  Adres do strony internetowej:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL4VpWwGLq7H051OJ1LFbt7-dV-C9Ji4xX

  Agata Ceglarek

  Młodszy referent ds. obrony cywilnej,

  ppoż. i informacji publicznej.

  Tel: 95 748 8100 wew. (216)

  e-mail: <mailto:oc@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl