Instytucja: 

PERZÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PERZÓW

  W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

  Pkt. 1. Radni Ne podejmowali uchwały o szczegółowych wymogach dotyczących raportu;

  Pkt.2. raport przygotowany został przez pracowników Urzędu, całość prac koordynowała sekretarz;

  Pkt.3. o procedurach poinformowano mieszkańców poprzez BIP –urzędu;

  Pkt. 4. Podczas sesji dwóch radnych zabrało głos na temat raportu;

  Pkt.5. Żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu w sprawie raportu;

  Pkt. 6. Odpowiedź negatywna.

  Proszę o potwierdzenie odbioru.

  Weronika Urbańska

  Sekretarz Gminy

  ____________________________________

  Urząd Gminy w Perzowie
  Sekretarz
  63-642 Perzów 78
  NIP : 6191945096 Regon : 250855200
  tel. 62 7861852 fax. 62 7861509
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.info-trans.pl/> http://www.perzow.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą 63-642 Perzów 78.

  Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Perzowie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie <http://perzow.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9454&bar_id=7852> Biuletynu Informacji Publicznej ( <http://bip.perzow.pl> http://bip.perzow.pl).