Instytucja: 

PNIEWY

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PNIEWY

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 14:52

  odczytano w dniu 2020-02-11 09:00.

 • Odpowiedź na wniosek przez PNIEWY

  Pniewy, dnia 18 lutego 2020 r.

  BSA.1431.4.2020

  Sz. P.

  Szymon Osowski

  Sz.P.

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji
  publicznej, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
  uprzejmie informuję:

  1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot.
  raportu o stanie gminy.

  2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy i składali informacje
  do Sekretarza Gminy.

  3. Społeczność lokalną informowano na stronie internetowej gminy i w
  Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. Podczas debaty głos zabrało 2 radnych.

  5. Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

  6. Żaden mieszkaniec się nie wypowiedział na temat raportu.

  Z poważaniem

  Magda Balcer

  Inspektor

  Biuro Rady Miejskiej Pniewy

  tel. 61 29 38 611

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Gmina Pniewy

  Urząd Miejski Pniewy

  ul. Dworcowa 37

  62-045 Pniewy

  tel. (48) 612938600

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.pniewy.wlkp.pl> www.pniewy.wlkp.pl

  Załączniki

  • image001_YXz2o5g.png