Instytucja: 

RYCHTAL

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na informację publiczną przez RYCHTAL

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do wiadomości e-mail z dnia 10 lutego 2020 roku (wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej), przesyłam w załączeniu odpowiedź.

  Z poważaniem

  Katarzyna Kucharska

  Sekretarz

  tel. 62 781 68 22

  kom. 502 439 354

  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych
  osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rychtalu jest Wójt Gminy Rychtal
  z siedzibą w Rychtalu, ul. Rynek 1 63-630 Rychtal.

  Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Rychtalu Państwa
  danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
  <http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156>
  http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156.

  Załączniki

  • image001_OX8YYVF.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • 2_vt3tqDi.pdf (nieskanowany) Skanuj