Instytucja: 

WAPNO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WAPNO

  Dzień Dobry

  odpowiadając na pytania informuję, że:

  1) Radni Gminy Wapno nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  2) Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy i składali informacje
  do koordynatora (Sekretarza), którzy ujął wszystko w całość.

  3) Raport był zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  Gminy Wapno.

  4) 0 Radnych

  5) 0 Mieszkańców

  6) 0 Mieszkańców

  Z poważaniem

  Marika Kosmowska

  W dniu 2020-02-10 o 15:04, sprawa-20040@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  *Urząd Gminy Wapno*
  *ul. Solna 1/3*
  *62-120 Wapno*
  tel. +48 67-2611-459
  fax. +48 67-2611-019
  www.wapno.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wapno, ul.
  Solna 1/3, 62-120 Wapno, tel. 67 26 11 459, wapno@wokiss.pl.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
  z Państwem korespondencji oraz w celu, dla którego zostały nam
  udostępnione. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania
  Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach
  z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji
  Publicznej Gminy Wapno pod
  adresem:http://bip.wapno.pl/content.php?cms_id=3111||m=121