Instytucja: 

POŁANIEC

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez POŁANIEC

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@poczta.polaniec.eu
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-10 15:13

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez POŁANIEC

  Szanowni Państwo

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  ...................

  Agnieszka Janowska

  Urząd Miasta i Gminy Połaniec

  Biuro Rady Miejskiej

  Inspektor ds. administracyjnych

  ul. Ruszczańska 27

  28-230 Połaniec

  tel.(15) 865 07 42, pokój 205

  e- mail.: agnieszka.janowska@poczta.polaniec.eu
  <mailto:agnieszka.janowska@poczta.polaniec.eu>

  Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora
  znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym
  wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez: Urząd
  Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Prosimy o
  zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:
  https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-o
  chrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html W przypadku
  pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez
  Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Panem
  Andrzejem Strycharzem e-nail: andrzej@e-direction.pl

  Załączniki