Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

  IP.1431.7.2020.JSZK

  Stowarzyszenie
  Sieć Obywatelska WATCHDOG POLSKA
  w Warszawie

  Pan
  Szymon Osowski
  Pani
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie Zarządu

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. (wpł. 10.02.2020 r.) udzielam następującej informacji na zapytania ad 1 – 6:

  1. Radni Miasta Sandomierza nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o której mowa w art 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Raport o stanie gminy przyjęto w sposób opisany w punkcie 2a wniosku (pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej).
  3. Społeczność lokalna była poinformowana o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy w sposób opisany w punktach b i h wniosku (publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 06.06.2019 r. zawiadomienia o sesji Rady Miasta, na której będzie przedstawiony w/w raport oraz rozwieszenie plakatów z porządkiem obrad sesji z adnotacją o wymogu złożenia wniosku o zabranie głosu – vide załącznik).
  4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 10 radnych.
  5. Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy nie zgłosił się nikt z mieszkańców Sandomierza.
  6. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się nikt z mieszkańców Sandomierza.

  Informację wytworzyła: Renata Tkacz – inspektor w Biurze Rady Miasta Sandomierza
  Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

  Sandomierz, 18 lutego 2020 r.

  Załączniki

  • zawiadomienie_o_IX_sesji_RM_S-rza.pdf (nieskanowany) Skanuj