Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WAGANIEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <ug.waganiec@wlo.pl> o 2020-01-20 09:48

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-01-20 11:24

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.01.2020 r. przez WAGANIEC

  W związku z wnioskiem z dnia 20 stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji
  publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) Gmina Waganiec
  odpowiada na zadane pytania:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Odpowiedź:

  Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym.

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  Odpowiedź:

  f) Nad przygotowaniem materiałów do raportu pracowali poszczególni
  pracownicy referatów Urzędu Gminy w Wagańcu, natomiast sam raport napisała
  jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi)

  Odpowiedź:

  h) Z uwagi na fakt, iż nie ma obowiązku ustawowego nie informowano w sposób
  oficjalny społeczności lokalnej o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można
  zabrać głos na temat treści przedmiotowego raportu. Informacje w
  przedmiotowym zakresie osobom zainteresowanym udzielane były na bieżąco.

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?

  Odpowiedź:

  5 radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  Odpowiedź:
  Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?

  Odpowiedź:

  Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy, gdyż żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w tejże
  debacie.

  __

  Z poważaniem,

  Andrzej Bon

  Inspektor ds. infrastruktury i inwestycji

  tel: 54 283 00 44

  kom: 883 644 411

  Gmina Waganiec

  Załączniki