Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WIELKA NIESZAWKA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@wielkanieszawka.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-01-20 09:48

  odczytano w dniu 2020-01-21 08:38.

 • Odpowiedź raport o stanie gminy przez WIELKA NIESZAWKA

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  dotyczących raportu o stanie gminy.
  Z poważaniem

  Ewa Kucharska
  Kierownik Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

  Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
  ul. Toruńska 12
  87-165 Cierpice
  Tel. 56 678 12 12 wew. 28

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
  przekaz wskutek błędu,
  proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.

  Załączniki