Instytucja: 

Włocławek

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie raportu o stanie gminy przez Włocławek

  Dzień dobry.
  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wiadomość e-mail z dnia 20 stycznia 2020 r.) w sprawie raportu o stanie gminy informuję, iż:
  Ad. 1. Radni Rady Miasta Włocławek nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
  Ad. 2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora, tj. Wydziału Rozwoju Miasta.
  Ad. 3. Społeczność lokalna został poinformowana o możliwości zabrania głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta została również podana do wiadomości publicznej w mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd.
  Ad. 4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos pięciu radnych.
  Ad. 5. Nikt spośród mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu podczas ww. debaty.
  Ad. 6. Nikt spośród mieszkańców nie wypowiedział się podczas debaty.

  Aleksandra Turek
  Wydział Rozwoju Miasta
  Referat Strategii i Projektów
  Urząd Miasta Włocławek
  Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek
  Tel. (54) 414 46 72

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz pełna treść klauzul dostępne są na stronie: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/ lub w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: {{ email }}<mailto:{{ email }}>, tel.: 54 414 42 69.