Instytucja: 

TWARDOGÓRA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez TWARDOGÓRA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 07:52

  odczytano w dniu 2020-02-03 10:43.

 • Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez TWARDOGÓRA

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Janina Czekajło

  Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra

  Ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra

  Tel. 71 3992247

  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
  korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Twardogórze.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
  Twardogóra (Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416
  Twardogóra ). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych
  zadań gminy i nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
  podstawie przepisów prawa. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do
  sprostowania lub usuwania danych osobowych, do "bycia zapomnianym", do
  ograniczenia przetwarzania , do przenoszenia danych i do sprzeciwu oraz do
  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

  Załączniki

  • DOC100220-10022020135425.pdf