Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WĄDROŻEWIELKIE

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na poniższy Wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

  Pytanie :1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Odp.: Nie

  Pytanie: 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  Odp.: a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  Pytanie: 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi).

  Odp. :b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Pytanie: 4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: nie zabrano głosu

  Pytanie: 5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: nie zgłoszono się do zabrania głosu.

  Pytanie: 6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: Nikt nie wypowiedział się.

  Halina Sprysak

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

  www.wadrozewielkie.pl

 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez WĄDROŻEWIELKIE

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl <mailto:urzad@wadrozewielkie.pl>

  www.wadrozewielkie.pl

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na poniższy Wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

  Pytanie :1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Odp.: Nie

  Pytanie: 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  Odp.: a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  Pytanie: 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi).

  Odp. :b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Pytanie: 4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: nie zabrano głosu

  Pytanie: 5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: nie zgłoszono się do zabrania głosu.

  Pytanie: 6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Odp.: Nikt nie wypowiedział się.

  Halina Sprysak

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

  www.wadrozewielkie.pl